Şcoala Primară Teddybär - Misiune, viziune

Misiunea

Misiunea noastră derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii de astăzi şi al comunităţii în

care trăim. Pentru a se adapta noilor solicitări se impune cu necesitate educaţia continuă şi permanentă a individului. Aceasta se realizează prin introducerea unor noi modalităţi ţi forme de instruire şi educare, asigurarea coerenţei şi unităţii sistemului educaţional.

Obiectivele vizează în egală masură cunoştinţele, achiziţia de aptitudini, clarificarea valorilor şi demersul

practic. În perspectiva şcolară elevul trebuie ajutat să înteleagă:

– că omul este inseparabil de mediul său şi că efectele negative ale acţiunilor sale se repercutează asupra lui însuşi;

– respectul faţă de om ca valoare socială supremă;

– capacitatea de a comunica liber;

– toleranţa, acceptarea unor comportamente diferite;

– descurajarea agresivităţii şi violenţei;

– respectarea mediului înconjurător.

Eficienţa educaţiei care vrem s-o oferim alături de cea primită de la părinţi se poate aprecia numai prin

efectele pe termen lung asupra comportamentului viitorului cetăţean, rămânând însă în vigoare şi obligaţia de a avea o utilitate imediată.

Principalul deziderat de la care a pornit echipa managerială a fost acela de a oferi copiilor din şcoala

Teddybär o îngrijire ireproşabilă, din toate punctele de vedere. Atenţia acordată în egală măsură fiecărui copil, fără excepţie, este fundamentul educaţiei şi al îngrijirii în şcoala noastră.

Educaţia furnizată în şcoală ţinteşte către:

1) Realizarea permanentă a unor provocări intelectuale care să dezvolte potenţialul academic şi social al fiecărui copil.

2) Depistarea şi încurajarea aptitudinilor de la cele mai mici vârste şi familiarizarea copiilor cu mijloace moderne de informare.

3) Îngrijirea fizică atentă, monitorizarea progreselor şi etapelor de dezvoltare; consolidarea dezvoltării fizice armonioase şi adoptării unui regim de viaţă optim sănătăţii şi devenirii intelectuale şi afective.

VIZIUNE

Din misiunea şcolii Teddybär rezultă şase caracteristici fundamentale care vor fi dobândite de personalitatea copiilor noştri:

  • respectul faţă de sine, faţă de celălalt şi faţă de mediu;
  • participarea activă şi responsabilă, prin adaptare rapidă la cerinţele societăţii de mâine;
  • comunicare eficienă;
  • utilizarea globală şi independentă a stilurilor de învăţare şi a inteligenţelor multiple pentru rezolvarea de probleme;
  • grija permanentă pentru un regim de viaţă sănătos;
  • fixarea şi îndeplinirea standardelor înalte pentru orice obiectiv de învăţare.