ŞCOALĂ - CURRICULUM

ŞCOALĂ – CURRICULUM

Întregul demers didactic a fost conceput şi realizat cu un profesionalism autentic. Şcoala Teddybär va susţine nevoile individuale ale şcolarilor, va dezvolta fiecare copil luând în calcul potenţialul lui ţi va crea un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple, a creativităţii şi a realizării de sine. Se vor aplica diferenţiat principiile de lucru, acestea urmărind să susţină aptitudinile individuale şi să întărească fundamentul unei vieţi sociale morale şi dezvoltarea unor relaţii naturale, armonioase între indivizi şi grupuri.

Educaţia în şcoala Teddybär va îmbogăţi şi respecta sistemul educaţional curent. Prin curriculum cu programe, plan cadru, metode moderne de predare şi de învăţare, prin practicile sale specifice, şcoala se va identifica printr- o ofertă educaţională specializată şi diferenţiată. Lecţiile se vor desfăşura conform curriculum-ului naţional elaborat de MECTS, completat de CDS printr-un program intensiv de învăţare a limbilor străine (germană/engleză), suplimentate cu cercuri şi cluburi de artă, sport şi multimedia.

Întreaga activitate desfăşurată va presupune o relaţie strânsă de colaborare cu partenerii educaţionali: părinţii şcolarilor.