ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE:

GRĂDINIŢĂ

Curriculum

Grădiniţa Teddybär va desfășura activităţi în conformitate cu planul de învăţământ şi programele elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru învăţământul preşcolar.

Modelul educaţiei pentru dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă a individului încurajează ca strategii de lucru învăţarea prin descoperire şi crearea unor motivării puternice pentru succes şi reuşită şcolară. Gradiniţei Teddybär îi sunt specifice atenţia dirijată către fiecare preşcolar, testarea diferenţiată, monitorizarea atentă a progresului.

Programul grădiniţei încurajează învăţarea intensivă a limbilor străine (germana şi engleza) şi derularea altor activităţi extracurriculare (tabere, excursii, vizite, serbări, proiecte tematice) şi opţionale care să stimuleze aptitudinile individuale: arte plastice, muzică, pian, balet, dans, aikido, tenis, etc.

Opţionale

Prin implicarea directă a părinţilor, Grădiniţa Teddybär are o gamă variată de activităţi optionale organizate de profesori specializaţi, care urmăresc nevoile şi interesele copiilor şi permit o mai bună adaptare la realităţile cotidiene:

● Aikido ● Arta ● Pian
● Balet ● Origami ● Logopedie
● Tenis de câmp ● Learn to be ● Şah
● Inot ● Robotică ● Teatru

Limbi străine

Centrată pe copil, noua abordare a educaţiei propune teme din realitatea de zi cu zi, teme pragmatice şi în concordanță cu interesele şi necesităţile preşcolarilor. Astfel, ne dorim a fi şi activităţile de limbi străine (germană şi engleză), care le propunem: teme atractive şi de mare interes într-o manieră cât se poate de amuzantă …până la urmă învăţarea este un joc…nu-i aşa?

Împreună cu personajele din poveştile preferate, cu jucăriile lor favorite, copiii vor învaţa termenii esenţiali ai limbilor engleză şi germană, cu o mai mare uşurinţă şi cu mai mult haz, vor parcurge o tematică bogată în stimuli lingvistici, transformând învăţarea într-un joc interactiv.

Itinerariul tematic pornește de la realităţile cotidiene, mai familiare copilului: corpul , familia, casa,

explorând apoi locuri şi situaţii mai îndepărtate: oraşul, mediul natural, etc, până la a include lumea fantastică a basmelor şi poveştilor.

Activităţile de limbi străine au fost gândite în aşa fel încât să corespundă particularităţilor individuale şi de

vârstă ale copiilor. Prin programele pe care le folosim , ne propunem formarea şi dezvoltarea deprinderilor de bază, parcurgerea unor teme de mare interes, însuşirea vocabularului şi a actelor de vorbire, care fac posibilă comunicarea şi care, asigură acurateţea exprimării.

Sarcinile impuse de obiectivele predării-învăţării limbilor străine, au dus la realizarea unor pachete didactice

integrate, cuprinzând manualul , ghidul profesorului, fişe de lucru, casete audio, CD, DVD, precum şi materialele necesare pentru evaluarea formativă şi sumativă.