MISIUNE, VIZIUNE, VALORI:

GRĂDINIŢĂ

Regulamentele de funcționare a Grădiniței Teddybär pot fi accesate aici:

Misiunea noastră derivă din nevoile de educaţie identificate la nivelul societății de astăzi și al comunității în care trăim. Aceasta se realizează prin introducerea unor noi modalităti şi forme de instruire şi educare, asigurarea coerenţei şi unităţii sistemului educaţional.

Principalul deziderat de la care a pornit echipa managerială a grădiniţei a fost acela de a oferi copiilor o îngrijire ireproşabilă din toate punctele de vedere. Atenţia acordată în egală măsură fiecărui copil, fără excepţie, este fundamentul educaţiei şi îngrijirii în Grădiniţa Teddybär.

Educaţia furnizată în grădiniţă ţinteşte către:

1. realizarea permanentă a unor provocări intelectuale care să dezvolte potenţialul academic şi social al fiecarui copil;
2. depistarea şi încurajarea aptitudinilor de la cele mai mici vârste şi familiarizarea copiilor cu mijloace moderne de informare;
3. îngrijirea fizică atentă, monitorizarea progreselor și etapelor de dezvoltare, consolidarea dezvoltării fizice armonioase şi adoptarea unui regim de viaţă optim sănătăţii şi devenirii intelectuale şi afective.

Din misiunea grădiniţei rezultă şase caracteristici fundamentale pe care personalitatea copiilor noştri le va dobândi:

  • respectul faţă de sine, faţă de celălalt şi faţă de mediu;
  • participarea activă şi responsabilă prin adaptare rapidă la cerinţele societăţii actuale şi de mâine;
  • comunicare eficientă;
  • utilizarea globală sau independentă a schimbărilor de învăţare şi a inteligenţelor multiple pentru rezolvarea de probleme;
  • grija permanentă pentru un regim de viaţă sănătos;
  • fixarea şi îndeplinirea standardelor înalte pentru orice obiectiv de învăţare.