LIMBI STRĂINE - ENGLEZA

LIMBI STRĂINE – ENGLEZA

La şcoala Teddybär, actul educaţional ţine pasul cu realitatea, inclusiv economică, a vremurilor în care, trăim iar predarea în limbi străine (germană şi engleză) ne ajută să formăm tineri competitivi, apoi să facă faţă provocarilor din şcoală şi ulterior din viaţă.

Contactul cu limba engleză are loc din primul an de grădiniţă, cu focus pe abilităţile psiho-motorii (mişcări,

acţiuni). Tematica atent selectată, potrivit nivelului de înţelegere al copilului mic, precum şi larga uzitare a componentelor motivatoare de învăţare (joc, cântec, poveşti, proiecte artistice etc.), fac din învăţarea limbii engleze o experienţă distractivă şi incitantă.

În anii care urmează, prin comunicare dinamică si expunere intensivă la elementele de limbă, copiii ajung sa-şi dezvolte abilităţile de audiţie şi vorbire. Este de asemenea momentul în care, paralel cu consolidarea vocabularului, iau contactul cu scris-cititul în limba engleză.

Metoda Jolly Phonics pe care o practicăm cu profesor acreditat de forul britanic de specialitate, este o metoda fonetică de sinteză, un program de introducere sistematică în sunetele limbii, prin mijloace interactive, multi-senzoriale, distractive si în acelaşi timp provocatoare. Copiii ajung să fie conştienţi la o vârstă relativ fragedă de faptul că fiecarui sunet din limba îi corespunde un simbol, că limba în sine este un cod care poate fi spart prin raţionamente deductive, o dată ce au dobândit cunoştinţele necesare. În etapa şcolară, se consolideaza iniţial programul de conştientizare fonetică a limbii engleze, până ce copilul ajunge să citeasca fluent şi să scrie independent, după care eforturile pedagogice merg în direcţia dezvoltării nivelului de înţelegere, aşa încât limba să fie folosită corect şi expresiv.

În anii de şcoală, păstrând ca referinţă manualele recomandate de curricula naţională, accentul trece de pe dezvoltarea abilităţilor de audiţie şi vorbire, pe cele de citire şi scris, aşa încât la sfârşitul ciclului primar copiii să poată trece cu succes examenul de testare în limba engleză practicat de numeroase şcoli, sau, cu aceleaşi şanse de succes, Cambridge Young Learners’ English certificate (Flyers level).

Vacanţele sunt un bun prilej pentru consolidarea cunoştinţelor acumulate şi pentru însuşirea altora noi, în mod natural, accesând diferite module tematice livrate de vorbitori nativi de limbă engleză sau participând la schimburile culturale pe care instituţia noastră le facilitează an de an.